RODO, Polityka prywatności, cookies

Drogi Użytkowniku,

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plackarnia, wł. Andrzej Demczuk, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14 (Restauracje: Bohaterów Monte Cassino, Kurantowa, Jantarowa) oraz Plackarnia wł. Monika Demczuk (Restauracje: Bursztynowa, Radziszewskiego), Lublin, ul. Bursztynowa 17

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na świadczenie usług, związanych z realizacją zamówienia.

Jakie dane przetwarzamy?

1. Podczas telefonicznego składania zamówienia danymi niezbędnymi do jego realizacji są: adres dostawy oraz nr telefonu osoby zamawiającej. Osoba składająca zamówienia wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie ww danych osobowych.
2. Wszystkie restauracje Plackarni objęte są monitoringiem wizyjnym. W związku z tym przetwarzane są dane osobowe związane z Twoim wizerunkiem.

W jakim celu przetwarzamy dane?

1. W celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z realizacją zamówienia). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Plackarnia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Twoich zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
3. Wszystkie restauracje Plackarni objęte są monitoringiem wizyjnym. W związku z tym przetwarzane są dane osobowe pracowników, jak i Klientów. Działania te zostały podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie obiektu, a także ochrony własności, zapobiegania czynom zabronionym oraz ich ujawniania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Wszystkie dane (nagrania) z monitoringu przechowywane są przez 29 dni. Administratorem danych osobowym z monitoringu jest Plackarnia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda (która jest udzielana w momencie podawania swoich danych w celu realizacji zamówienia), Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że będąc osobą prywatną wystąpiłeś o fakturę imienną, wówczas dane te zostały udostępnione w celu księgowym i fiskalnym.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Plackarnię Twoich danych przysługuje Ci wiele uprawnień:

  • • możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Plackarnia może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  • • możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Plackarnia je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby Plackarnia przetwarzała Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  • • możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie.
  • • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Plackarnię odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Plackarnia wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto, zawsze możesz napisać na adres Plackarni: 

Plackarnia wł. Andrzej Demczuk – Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14 (Restauracje: Bohaterów Monte Cassino, Kurantowa, Jantarowa)

Plackarnia wł. Monika Demczuk – Lublin, ul. Bursztynowa 17 (Restauracje: Bursztynowa, Radziszewskiego).

 

 

Polityka cookies

Niniejsze zasady określają przechowywanie i dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies.

I. Słownik pojęć

1. Administrator – Plackarnia, wł. Andrzej Demczuk, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Serwis - oznacza stronę internetową, działającą w domenie: www.plackarnia.pl
4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
5. Użytkownik - oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

A. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
B. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
2. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. Pliki Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do celów Marketingowych.

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu
3 Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Jak wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Odwiedź nas

Miasteczko Akademickie, Radziszewskiego 8, tel. kom. 690 919 006, 81 534 00 55
Sławinek, Lublin, Bohaterów Monte Cassino 14, tel. 81 740 13 49, tel. kom. 660 797 815
Czechów, Lublin, ul. Kurantowa 4b, tel. 81 741 15 88, tel. kom. 660 797 361
Czuby, Lublin, Bursztynowa 17, tel. tel. 81 527 60 10, tel. kom. 660 292 502, 660 537 820
Węglin Południowy, Lublin, Jantarowa 5, tel. 81 478 55 56, 6666 501 54

info.plackarnia@gmail.com

Godziny otwarcia

Bohaterów Monte Cassino, Bursztynowa, Kurantowa, Jantarowa
Pon.–Czw. – 11–22:00
Pt.–Sob. – 11:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Radziszewskiego
Pon.–Czw. – 10:00–22:00
Pt.–Sob. – 10:00–23:00
Nd. – 11:00–22:00

Znajdź nas